Filozofia i etyka

    ustęp drugi z książeczki „Io mangio vegetariano” di Nicla Vozzella

   Pierwszą przesłanką za wegetarianizmemwegetarianizm jest ta etyczno-filozoficzna opierająca się na holistycznej koncepcji Wszechświata, w którym wszystkie żywe istoty są połączone między sobą i gdzie z dobrego samopoczucia i zdrowia jednego wypływa i wyrasta dobre samopoczucie drugiego. Nie jest to wyłącznie animalistyczny wątek, o czym można by błędnie sądzić, lecz nawiązuje do dużo szerszej i głębszej koncepcji jaka opisuje świat za pomocą fraktala zdolnego ukazać w każdej swej najmniejszej części „pełny i nieskończony” obraz całości.
   Filozoficzne podstawy podejścia wegetariańskiego mogą zatem zostać umiejscowione w głębokiej świadomości owego nieskończonego podobieństwa oraz w percepcji równowagi utrzymującej przy życiu planetę zamieszkiwaną przez człowieka.* Wynikiem takiej holistycznej koncepcji świata jest porzucenie antropocentrycznego widzenia oraz interpretacji rzeczywistości.
   Przesunięcie człowieka ze środka świata na pozycję równą innym istotom żywym, sprawia że te nabierają godności i znaczenia; tak oto zmiana paradygmatu w prosty i naturalny sposób pozwala poczuć się częścią uniwersalnej wspólnoty i zająć się tym, by pozostała w równowadze.


   Biocentryzm i antropocentryzm


   Omawiając filozofię leżącą u podstaw wegetarianizmu, należy przystaną̧ć nad koncepcją równowagi :)
   Świat trwa dzięki równowadze, lecz nie jest to równowaga statyczna, ponieważ wszystko ulega ciągłym i nieustannym przemianom. Z tego powodu niezwykle ważnym jest, by człowiek potrafił harmonizować własne przemiany i uczestniczyć w Uniwersum nie zakłócając jego dynamicznej równowagi.
   Jeżeli owa wizja na pierwszy rzut oka może kojarzyć się z New Age, w rzeczywistości mówimy o czymś mało ezoterycznym a bardzo konkretnym, bo jeżeli w danym systemie wszystkie pojedyncze części współdziałają ze sobą, zaburzenie działanie niektórych z nich, przynosi szkodę całemu systemowi. czytaj dalej »

* świadomość ta związana jest z hipotezą Gai
   Wspomnieliśmy o biocentryzmie: spójrzmy pokrótce czego dotyczy.
   Biocentryzm jest filozofią życia, jaka pozwala nam ludziom osiągnąć zdrowie i harmonię dzieląc ją z wszystkimi innymi formami życia: zwierzętami, roślinami (w nowej klasyfikacji organizmów nie pomijamy oczywiście grzybów :)
   W przeciwieństwie do tego antropocentryzm, stawia człowieka w centrum wszechświata usprawiedliwiając każdy sposób utrzymania go w dobrym zdrowiu, nawet jeśli wymaga to poświęcenia innych gatunków. Bardzo często dobro człowieka, chociaż lepiej mówić „względne dobro”, jest osiągane kosztem nie tylko zwierząt ale również roślin, gleby, wody i powietrza – całej planety; antropocentryzm wszystko oddaje do dyspozycji człowieka, i tak środowisko w jakim żyje zostaje złupione.
   W takiej perspektywie celem biocentryzmu jest odzyskanie przez człowieka harmonii z tym co go otacza na drodze osłabienia przekonania, iż jest on istotą stojącą w centrum stworzenia (jej koroną), oraz ugruntowania przekonania, że stanowi część systemu, i że w próbach utrzymania się przy życiu nie powinien posuwać się do grabieżczej postawy wobec środowiska, wykorzystania śmierci innych stworzeń, lecz że powinien budować swą przyszłość na głębokiej bio-harmonii.
   W kwestii odżywiania, wizja antropocentryczna akceptuje każdą metodę hodowli i uprawy, usprawiedliwia masowy ubój zwierząt i niszczenie środowiska ze względu na rozwój przemysłu spożywczego. Pierwszy krok w stronę porzucenia wizji antropocentrycznej, może zostać dokonany poprzez wybór pożywienia biologicznego, sezonowego, możliwie pełnowartościowego, pozbawionego konserwantów, barwników i innych chemikaliów, świeżego i wyprodukowanego w najbliższej okolicy.
   Możecie zmieniać świat z każdym kęsem.