uwaga

   w czyim imieniu pokładasz nadzieję

uwaga papież

   baner przeciwko wizycie papierza ;) Ratzingera w Composteli

ładna i brzydka

    fragment Chuang Tsu

Zhuangziw drodze do Sung, mistrz Yang zdecydował się przenocować w pewnej gospodzie. jej właściciel miał dwie konkubiny, jedną ładną a drugą brzydką, i co natychmiast zostało zauważone: niewiele cenił ładną, zaś cenił bardzo brzydką.
   Yang-tzu zapytał o powód młodego domownika, który odpowiedział: Ładna uważa się za ładną, ale my nie zauważamy więcej jej piękna, brzydka uważa się za brzydką, ale my nie zauważamy więcej jej brzydoty.
   słysząc to mistrz Yang zwrócił się do uczniów:
   — miejcie to na uwadze. jeśli zachowując się jak mędrcy nie uważacie się za takich, któż was nie pokocha.

za Katedrą blada tęcza

Compostela


This website uses a Hackadelic PlugIn, Hackadelic Sliding Notes 1.6.4.