znaki na ziemi

porzucone znaki

7. Mit władzy

    z „Mitów naszego czasu” Umberto Galimbertiego
Miło byłoby sądzić, że to miłość determinuje nasze losy albo, że prawdziwe czynniki kształtujące nasze życie to wielkie marzenia, pasje duszy czy też postępy technologicznych nauk. Niestety, w realnym życiu, zawsze obecne są de facto jedynie idee biznesu, od progu domu po biurko w pracy, od świtu aż po zmierzch. A wśród idei biznesu, władza gra rolę szefa.
   J. Hillman, Formy władzy (1995)

czytaj dalej »

12.6 Poza rynek: utopia przyszłości

    Mit rynku z „Mitów naszych czasów” Umberto Galimbertiego

mity   Czy możliwe są jeszcze jakiekolwiek marzenia na początku tysiąclecia, jakie zdaje się zapomniało wszelkiej utopii? Co się stało z wielkimi projektami, o których zawsze śniła ludzkość, a które poprzedni wiek, również w swoich tragediach, próbował zrealizować? Czy istnieje jeszcze nadzieja na dom obiecany dla człowieka pozbawionego ziemi?
   Pytania te stawia Romano Madera w swojej pięknej rozprawie Wizjonerskie zwierzę;27 obrazem przewodnim jest w niej Abraham, który opuszcza swój dom, swoją ziemię, swój lud, swoje korzenie, i staje się bez-miejsca lub, jak chce greckie słowo wynalezione w Renesansie, staje się u-topico. Abraham jest ojcem utopijnej populacji. Jego bóg, jego lud, jego ziemia wołają z miejsca jeszcze nieobecnego, nawołują z przyszłości.
   Patrząc w tę właśnie przyszłość Madera stawia pytanie o zachodni model życia, który odniósł zwycięstwo i triumfuje we wszystkich częściach świata. Czy jest on naprawdę aż tak zadowalający, by nie wymagać żadnej krytycznej konfrontacji, na przykład począwszy od zorganizowanych ruchów walki i protestu zeszłego wieku, jakie dzisiaj wszyscy mają skłonność uważać za odpady historii zapominając, że bez napędzających je marzeń, dzisiaj nie byłoby naszej rzeczywistości.
   Z pewnością nie stało się to z łaskawego przyzwolenia elit i klas rządzących, że dzisiaj, my ludzie zachodu cieszymy się ogólnym prawem głosu, wolnością do zakładania partii i związków zawodowych, ustawami jakie regulują wymagania i przywileje w pracy albo prawo i obowiązek edukacji, gwarancję minimum ochrony zdrowia, czy opieki nad starymi i dziećmi. Te i inne zdobycze, czyniące nasze życie cywilizowanym, bez walki pracowników ostatnich stu pięćdziesięciu lat i bez ich determinującego wkładu zmiany byłyby nie do pomyślenia, mimo „wielkiego rozgłosu jaki towarzyszy nie zakończonemu jeszcze pogrzebowi ruchu robotniczego”.28 czytaj dalej »

27) R. Madera, L’animale visionario. Elogio del radicalismo, il Saggiatore, Milano 1999.
28) R. Madera, L’animale visionario. Elogio del radicalismo, il Saggiatore, Milano 1999.

This website uses a Hackadelic PlugIn, Hackadelic Sliding Notes 1.6.4.