człowiek naturalny

    fragment Chuang Tzu

zwykły człowiek poświęca się dla bogactwa, mądry dla sławy; lecz oboje szkodzą swej prawdziwej naturze. chociaż różniąc się sposobem w jaki burzą swe naturalne jakości, obaj porzucają to kim są dla tego, kim chcieli by być. dlatego zostało powiedziane: „nie bądź zwykłym człowiekiem, oddaj się swej prawdziwej niebiańskiej naturze, nie bądź człowiekiem mądrym, lecz podążaj za niebiańskimi wskazówkami”.
   niezależnie czy jesteś prosty czy krzywy, próbuj realizować twą prawdziwą naturę,mistrz Khuang obracaj się, by widzieć cztery kierunki, narastaj i ustępuj niczym morze. zarówno w afirmacji jak i w negacji stój w centrum twej spontaniczności, wyrafinuj swe zamiary i poruszaj się wprzód i w tył, w górę i w dół razem z Tao. nie bądź uparty w swoich działaniach, ponieważ stracisz to kim jesteś. nie uganiaj się za bogactwem i nie pożądaj sukcesu, bo odwrócisz się od twej niebiańskiej natury.

7.3 Bezduszna władza menedżerów

    Mit władzy z „Mitów naszych czasów” Umberto Galimbertiego

Utylitaryzm stosowany w myśleniu instrumentalnym jakie potrafi jedynie podliczać20 i nie wykracza poza ciasny obszar wyznaczony maksymalną realizacją celów przy minimalnym zaangażowaniu środków, jest według Pier Luigi Celli, limitem kulturowym menadżerów gotowych z bilansu czynić religię, lecz często niezdolnych do rozumienia otaczającej ich rzeczywistości. Przyjmują oni za punkt odniesienia wydajność i specjalizację, a wychodząc z tak skąpych założeń mają pretensję głosić że: „to co jest dobre dla firmy jest też dobre dla kraju”.21
   Przekonanie to podzielają nie tylko ludzie przedsiębiorstw, lecz również politycy którzy nie wzbraniają się mówić o państwie jako przedsiębiorstwie i w tym samym stylu o służbie zdrowia, edukacji, nie zdając sobie w minimalnym stopniu sprawy, że mówić o państwie: przedsiębiorstwo znaczy sprowadzać działania polityczne do techniki a sztukę zarządzania konfliktami, jakie w złożonych społeczeństwach stają się ciągle coraz bardziej skomplikowane i nieprzejrzyste, do dwóch zasad na jakich opiera się „działalność techniczna”: wydajności i kompetencji specjalistycznej.
   Z tego zbliżenia przedsiębiorczości i świata polityki w obrębie działalności technicznej, rodzi się złudzenie przedsiębiorców, że można przeciwstawić się kryzysowi dynamiki produkcyjnej pomijając złożoność świata oraz świadomości jego ciągłych, znaczących transformacji, zaś politycy nabierają tak samo złudnych przekonań o możności uproszczenia podlegającego rządom świata do owych dwu pewnych podpór przedsiębiorczości. Działając na zasadach księgowych widzących świat wyłącznie przez pryzmat kont, przy pomocy tak ubogich konceptualnych narzędzi, do tego kompletnie nienadających się do interpretacji nowych problemów, została na przykład skonstruowana Unia Europejska. czytaj dalej »

20) W tej kwestii patrz na świetne strony Martina Heideggera poświęcone „myśleniu kalkulacyjnemu (Denken als Rechnen)” in Was heisst Denken? (1954)
21) P. L. Celli, L’illusione manageriale, Laterza, Bari 1997

    czym bliżej tym gęstsza mgła


This website uses a Hackadelic PlugIn, Hackadelic Sliding Notes 1.6.4.