niebezpieczeństwo wiedzy

    fragment Zhuangzhou

taoizmżycie posiada granice, podczas gdy wiedza nie. kto zużywa własne życie w pogoni za tym co nie ma granic, wcześniej czy później wykończy się. kto poświęca się wiedzy, nie robi nic poza ładowaniem się w kłopoty.
   kto czyni dobro, przyciąga sławę, kto czyni zło, przyciąga karę. niech twoją normą będzie złoty środek. będziesz mógł pozostać sobą, zabezpieczyć życie, nakarmić rodziców i osiągnąć pełnię swoich lat.

7.4 Władza liderów i jej patologia

    Mit władzy z „Mitów naszych czasów” Umberto Galimbertiego

Robert Dilts, który w Kalifornii prowadzi badania Programowania Neurolingwistycznego (NLP) w sektorze organizacji rozwoju, utrzymuje że w „tworzeniu świata do którego osoby pragnęłyby przynależeć”37 bardziej przydatni są liderzy niż menedżerowie, ponieważ menedżer, pisze Dilts, „zajmuje się tym, by rzeczy zostały przez innych zrobione”, podczas gdy lider „do robienia tych rzeczy potrafi innych przekonać” poprzez „stworzenie wizji”, „zmobilizowanie zatrudnienia”, „uznanie potrzeb”, „przedstawienie nowych wartości” w obliczu tych istniejących rysowanych jako nieodpowiednich dla osobistej samorealizacji i szkodliwe dla wyznaczonych celów w jakich owa samorealizacja może znaleźć spełnienie.38
   Zarządzając wpływem wartości na organizację i na jednostki stanowiące jej część, lider, w odróżnieniu od menedżera, pisze Giovanni Testa we Wprowadzeniu do książki Diltsa, jest „producentem kultury, gdyż jego słowo i jego czyn wnoszą nowe znaczenia”.39 Ta nowość znaczenia daje złudzenie zmiany, iluzję w całości psychiczną, bo celem pozostaje ciągle afirmacja, sukces, zysk, lecz zabarwiony mirażem samorealizacji wszystkich zaangażowanych podwładnych.
   Użyteczność /korzystność/ przejścia od menedżmentu do leadershipu jest typowa dla naszych czasów, co zauważył również Giancarlo Trentini, według którego epoka „szefów których autorytet pochodzi z zewnątrz (headship)” skończyła się oddając miejsce „liderom, których autorytet zostaje potwierdzony przez podwładnych (leadership)”.40 W pierwszym przypadku identyfikacja grupy albo organizacji ze swoim szefem opiera się na strach /lęku, timore/, w drugim na uwielbieniu. Uwielbieniu bardzo specyficznemu, jakie cytowany przez Trentiniego Mirabeau, przypisuje „niewolnikom-z-własnej-woli zdolnych stworzyć więcej tyranów niż tyrani są w stanie stworzyć niewolników-z-przymusu”.41 czytaj dalej »

37) R. Dilts, Visionary Leaderships Skills. Creating a World to which People Want to Belong (1996)
38) R. Dilts, Visionary Leaderships Skills. Creating a World to which People Want to Belong (1996)
39) G. Testa, Leadership e cambiamento culturale, wprowadzenie do R. Dilts, Visionary Leaderships Skills.
40) G. Trentini, Oltre il potere, Discorso sulla leadership, Franco Angeli, Milano 1997.
41) G. Trentini, Oltre il potere, Discorso sulla leadership, Franco Angeli, Milano 1997; cytat z G. H. Mirabeau wzięty z Des lettres de cachet et des prisons d’État (1782) a w orginale brzmi: „Les esclaves volontaires font plus de tyrans che les tyrans font des esclaves forcés”.

Ponte Maceira

   przyjaciele w wodzie :)

most

przyjaciele

po drugiej stronie mostu przed czterema laty   


This website uses a Hackadelic PlugIn, Hackadelic Sliding Notes 1.6.4.