metro

w tym miejscu był tekst napisany w mieszkaniu profesora Masłowskiego. niestety podczas redagowania bloga doprowadziłem do jego bezpowrotnej utraty :> niech tak zostanie.

strony paryskie [garażowe] :> pierwsza – druga – trzeciaczwarta :>

  • facebook

inne losowo wybrane posty

reaguj/react