wypróżnienie

    fragment Chuang Tzu

nie bądź jednym z nadających imiona. nie mnóż zamiarów. nie bądź jednym z podejmujących wyzwania. nie bądź obrońcą wiedzy. w swoim ciele zawierasz całą nieskończoność, więc czuwaj nad delikatną materią.
   kładź fundamenty pod wszystko, co otrzymujesz od Nieba i nie oglądaj się na zarobek: bądź najzwyklej pustym (i próżnym :)
   najwyższy człowiek używa serca i umysłu jak lustra: nie faworyzuje i nie odpycha, reaguje, lecz nie gromadzi niczego. dlatego może być koroną stworzenia nie ponosząc z tego powodu żadnej szkody.