koniec spontanicznego Chaosu

    (siedem dni stworzenia?) fragment Chuang Tsu

Upostaciowiony był cesarzem morza północnego, Bezforemny cesarzem morza południowego, zaś Chaos cesarzem morza pośrodku. Upostaciowiony i Bezforemny spotykali się często na terytorium Chaosu a on traktował ich bardzo dobrze.
   Upostaciowiony i Bezforemny postanowili odwdzięczyć się Chaosowi za jego dobroć. – wszyscy ludzie – powiedzieli – posiadają siedem otworów, aby widzieć, słyszeć, jeść i oddychać: tylko On nie ma żadnego. spróbujmy wywiercić mu dziury w ciele.
   każdego dnia wiercili mu jedną dziurę. w ciągu siedmiu dni Chaos umarł.